iPhone 12 256G LL/a

21.490.000 đ

iPhone 12 128G LL/a

16.990.000 đ

iPhone 12 64G LL/a

14.990.000 đ